Barneverntjenesten i Lyngen kommune har fra 01.01.2019 etablert en akuttberedskap for alle akutte henvendelser gjeldende barn/ unge i vår kommune. 

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

4002 8520 er telefonnummeret til vakttelefonen

Akuttberedskapen er tilgjengelig mellom kl. 16:00 og 08:00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager.

Henvendelser på dagtid:

På dagtid er vakttelefonen stengt. Da kan du nå barneverntjenesten via sentralbordet på tlf. 777 01000.

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

• Vold eller er vitne til vold

• Seksuelle overgrep

• Foreldre som ruser seg

• Kjønnslemlestelse

• Tvangsgifting

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

• Om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning

• Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

• Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til ordinær barneverntjeneste

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Barnevernvakten.no

Lov om barneverntjenester