NAV Lyngen

 Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra et kontor.

NAV-kontoret består både av statlige og kommunale funksjoner. De kommunale funksjonene er bl.a. gjeldsrådgivning og økonomisk sosialhjelp.

Flere av tjenestene er nå også digitale. Bl.a. kan du nå også søke om økonomisk sosialhjelp nav.no 

Lyngsalpan Vekst AS

Lyngsalpan Vekst AS er et kommunalt eid aksjeselskap med avdelinger både i Storfjord og Lyngen kommune. Vi gir mennesker som har en helsemessig begrensning mulighet til å delta i arbeidslivet. I tillegg tilbyr vi arbeidsforberedende trening for de som er under tiltak hos NAV og gir opplæring til lærekandidater innen flere fag. I vår bedrift har vi varierte arbeidsoppgaver innen trykkeri, avdeling for skilting og profilering, vaskeri, husflid, butikk, vedproduksjon, data og tjenesteyting.
For mer informasjon se https://lavekst.no/