Beslutningen er tatt i samråd med statsforvalter og fylkeskommunen, årsaken er at det er behov for oppdatering av flere dokumenter og plankart.

Planforslaget må etter endringen opp til ny politisk behandling og legges ut til ny høring til høsten.