Målet med ordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge med fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Mer informasjon om ordningen finner dere her.

Søknadsfristen er 10.desember 2018.