Barn og unge under 20 år skal skjermes så langt mulig fra store smitteverntiltak. Her finner du råd og anbefalinger som gjelder barn og unge under 20 år.
For oppdatert informasjon, se på følgende lenke: Barn og unge under korona - helsenorge.no

Nasjonale regler er som følger:

Idrett, kultur og frivillighet - Helsedirektoratet