Nasjonale regler er som følger:

Idrett, kultur og frivillighet - Helsedirektoratet

 

Barn og unge

Etter en lang pandemi og mye frykt for smitte, er det naturlig at foreldre kan være redd for å sende barna sine på skole og barnehage. Nåværende virus-variant Omikron er mye mildere enn tidligere virus, og gir i de aller fleste tilfeller mildt sykdomsforløp. FHI-direktør Stoltenberg sa i går «Send barna på skolen. Der har de det aller best. Det er helt trygt, de blir svært liten grad syke.» Barn og unge anbefales nå kun test ved symptomer, også om det er smitte i husstanden. Det er altså ikke karantene selv om søsken eller foreldre er smittet.

Vi må forvente stor økning i antall smittede i Lyngen i ukene fremover, men som tidligere nevnt har vi høy vaksinasjonsgrad  som beskytter og et mildt virus som gir lite alvorlig sykdom.