Ungdom

Ungdom

Barnas representant etter plan- og bygningsloven

I kommunestyremøtet 18.09.12 ble Peggy Halvorsen valgt til barnas representant for å ivareta barn og unges interesser etter plan- og bygningslovens § 3-3 tredje ledd.

E-mail this Print this
Publisert | Oppdatert 20. April 2015