Barneverntjenesten har flyttet til lokaler i Strandveien. Vi ber om at besøkende tar kontakt pr. telefon eller e-post for å avtale møte/besøk.

Post, timelister ol. bes sendt pr. post eller levert på Rådhuset.