Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra familie til familie. Men handler oftest at barnet skal få positive opplevelser i hverdagen. Det gir også mulighet til at foreldre kan få avlastning og tid til å hente seg inn slik at de kan gi barna den omsorgen de trenger. En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for en lengere periode.

Hva er en fritidskontakt?

Noen ganger kan barn og ungdom ha behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfylt fritid. En fritidskontakt hjelper barna/ungdommene gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter på fritiden. Det kan være besøk i hjemmet, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Fritidskontakten hjelper barnet/ungdommen til å bli mer trygg på seg selv, mestre ulike livssituasjoner og til å omgås andre mennesker.

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem eller fritidskontakt. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. For å bli godkjent må du signere taushetserklæring og levere tilfredsstillende politiattest.

Meld din interesse til Gunn Letto på 400 28 519.