For at vi skal kunne bruke dette, trenger vi oppdatert kontaktinformasjon fra alle husstander, fritidsboliger og bedrifter.

UMS befolkningsvarsling kan både brukes på bestemte adresser eller områder. Dette kan brukes både ved utsendelse av SMS eller oppringing med en innlest melding. For at Lyngen kommune skal kunne benytte denne varslingsmetoden til kommunens befolkning, er det viktig at vi har oppdatert og korrekte telefonnummer registrert.

I linken nedenfor kommer man til en kontaktdatabase som kan brukes til å registrere hvilke telefonnummer hver enkelt husstand skal være oppført med i forhold til varsling via UMS. Ved bruk av denne modulen i UMS kan innbyggerne selv vedlikehold numrene i sin husstand. Det gjelder også kontaktpersoner i bedrifter. Hvis man har en fritidsbolig i Lyngen kommune har man anledning til å legge inn adressen og telefonnr, og dermed får man varsel fra Lyngen kommune.

Klikk på linken for å vedlikeholde kontaktinformasjon for din hustand eller bedrift!

https://secure.ums.no/cdm/auth.aspx