For at vi skal kunne bruke dette, trenger vi oppdatert kontaktinformasjon fra alle husstander, fritidsboliger og bedrifter.

Everbridge befolkningsvarsling kan både brukes på bestemte adresser eller områder. Vi bruker denne løsninga til utsendelse av SMS eller oppringing med en innlest melding. For at Lyngen kommune skal kunne benytte denne varslingsmetoden til kommunens befolkning, er det viktig at vi har oppdatert og korrekte telefonnummer registrert.

I linken nedenfor kommer du til innbyggerportalen som brukes til å registrere eller oppdatere egen kontaktinformasjon i forhold til varsling. Det gjelder også kontaktpersoner i bedrifter. Hvis du har en fritidsbolig i Lyngen kommune har du anledning til å legge inn adressen og telefonnr, og dermed får du også varsel fra Lyngen kommune.

Klikk på linken for å vedlikeholde kontaktinformasjon for din hustand eller bedrift!

Innlogging (everbridge.eu)