Brannveset Nord er et samarbeid mellom 5 kommuner: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Brannsjef: Nils-Arnold Nilsen, tlf. 96097750.

Nord-Troms brannvesen har en egen hjemmeside med kontaktinfo og informasjon om sine tjenester. Link til brannvesenet: https://www.brannnord.no/

Lyngen kommune brann- og redningstjeneste som består av:  Lyngseidet brannkorps,  Furuflaten brannkorps og Lenangen brannkorps.

Vi har døgnkontinuerlig vaktordning med 1 befal og 1 maskinist stasjonert på Lyngseidet.

 

Nødnummer:  110