Anbefalinger om besøk i Lyngen: 

  • Maks 10 gjester på besøk. (de som er beskyttet regnes ikke med. Man må fortsatt kunne holde 1 meters avstand) Barn i barnehage og barneskole kan ha besøk av egen klasse/avdeling
  • Følg tiltakene i kommunen du kommer fra når du kommer på besøk til Lyngen dersom din hjemkommune har strengere rilraksnivå,(gjelder ikke de som er beskyttet)
  • Utenlandsreiser frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Anbefalinger og regler om arrangement: 

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangement for å i størst mulig grad unngå smittespredning.

Private sammenkomster innendørs i leid lokale: Maks 20 personer (unntak for barn fra samme kohort)

Private sammenkosmter utendørs: maks 30 personer. (unntak for barn fra samme kohort)

Offentlig innendørs arrangement uten faste, tilviste sitteplasser: max 50 personer (100 dersom deltagerne er under 20 år)

Maks 200 personer på arrangement innendørs hvor alle sitter på faste, tilviste plasser

Maks 200 personer utendørs på arrangement med faste tilviste plasser , men 600 (fordelt på 3 kohorter med 200 personer) hvis det kan være 2 meters avstand mellom kohortene

 

Ta kontakt med kommuneoverlegen dersom du planlegger et arrangement: Hans.olav.eriksen@balsfjord.kommune.no