Anbefalinger om besøk i Lyngen: 

  • Maks 5 gjester eller 1 familie (hustand) på besøk. Barn i barnehage og barneskole kan ha besøk av egen kohort.
  • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du følge de lokale regler og anbefalingene fra området du kommer fra.
  • Unngå unødvendige reiser innenlands.  Utenlandsreiser frarådes.

Anbefalinger og regler om arrangement: 

Arrangement som samler personer fra ulike kommuner anbefales utsatt eller avlyst.

Private sammenkomster innendørs i leid lokale: Maks 10 personer (unntak for barn fra samme kohort)

Private sammenkosmter utendørs: maks 20 personer. (unntak for barn fra samme kohort)

Maks 100 personer på arrangement innendørs hvor alle sitter på faste, tilviste plasser

Maks 200 personer utendørs på arrangement med faste tilviste plasser (Kan utvides til 3 x 200) 

Maks 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltagere under 20 år fra samme kommune

Ta kontakt med kommuneoverlegen dersom du planlegger et arrangement: Hans.olav.eriksen@balsfjord.kommune.no