Tiltak Lyngstunet helse- og omsorgssentre – Lenangen omsorgssenter og Solhov bosenter 01.12.21 – 03.01.22

Samlet sett anses situasjonen å være slik at det bør gjøres grep utover de grunnleggende smittevern tiltakene som allerede gjøres.

I tillegg til dette anbefales at det innføres følgende tiltak innen sykehjem, hjemmesykepleie og omsorgsboliger.

 • Ansatte skal benytte munnbind i nærkontakt med bruker og pasient.
 • Alle besøkende må bruke munnbind ved besøk på Lyngstunet og ved Lenangen omsorgssenter og registrer seg ved ankomst.
 • Dette gjelder også for besøk til beboerne ved Solhov bo- og aktivitetssenter

 

Generelt for alle våre institusjoner: Forutsetninger for besøk og arrangement.

 • Arrangement av sanitetsforeningen kan gjennomføres for beboerne.
 • Andakt for beboerne kan gjennomføres.
 • Besøket skal avtales på forhånd med institusjonen.
 • Besøkende må være frisk og uten forkjølelse-/influensasymptomer, og kan ikke ha vært i nærkontakt med personer som har vært syk (luftveissymptomer).
 • Besøkende som kommer fra område med mye smitte/rødt, skal følge smittevernrådene fra området de har kommet fra. Til eksempel: ved mye lokal smitte på et sted der det er stengt for besøk til institusjoner, så kan man ikke besøke institusjon i Lyngen.
 • Opptil fire personer kan besøke samtidig, dette ut fra smittevernregler med behov for 1m avstand.
 • Besøket skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for institusjonen. Besøkende informeres om disse ved ankomst.
 • Pårørende kan ha med mat som de serverer til sine, men smittevernhensyn må tas. Det er ikke adgang til å bruke institusjons kjøkkenfasiliteter.

 

Kontakttelefoner:

Langtidsavdeling 418 65 685 
Korttidsavdeling 418 65 680
3. etasje 418 65 693

Lenangen omsorgssenter 400 28 623

Solhov bosenter 400 28 616

Det gjøres oppmerksom på at dersom det oppstår endringer i lokalt smitteutbrudd, vil man på kort varsel måtte stenge institusjonene.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege