Skal du på tur? Sjekk alltid varsom.no før du legger i vei, og rådfør deg med lokale fjellfolk!