Hva tilbyr kommunen for bedrifter?

Vi tilbyr en flott mulighet for bedrifter og ungdom å bli kjent med hverandre. Ungdommen ansettes hos den aktuelle bedriften, og kommunen dekker lønn/feriepenger for en ungdom i en uke. Bedriften sender refusjonskrav til kommunen.  Vi i Lyngen kommune gjennomfører hele prosessen fra rekruttering til kostnader. Ungdommen lønnes ihht tariff. 

 

Hva trenger vi fra bedrifter? 

Hvis du er interessert, ta kontakt med kommunen. Send oss opplysninger om arbeidsoppgaver og ønskede tidspunkt for den aktuelle jobben. Opplysningene hjelper oss å finne riktig ungdom til din bedrift.

Vi ber dere også opplyse om en kontaktperson i bedriften, slik at vi kan videreformidle dette til ungdommen.   

 

Interesse og opplysninger kan sendes til post@lyngen.kommune.no eller direkte til undertegnede. 

Søknadsfrist for ungdommen er 18 mai, og ansettelser blir gjort straks etter det.

Din bedrift må melde interesse før 18.05.22.

 

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakte med meg!

 

Mvh,

Hege-Anita Sørensen

-konsulent oppvekst og kultur -

Lyngen kommune 

 

Tlf 400 28593 

hege.anita.sorensen@lyngen.kommune.no