Lyngen kommune legger boligpolitisk handlingsplan ut til høring og offentlig ettersyn. Innspill ønskes innen 31. mars.

Boligpolitisk handlingsplan høringsversjon.pdf