Hvis du kan tenke deg å flytte til Svensby, er det ledige tomter ved Tindevangen.

1 tomt er per i dag reservert.

Interesserte bes ta kontakt med byggesaksbehandler.

Under her kan du se vedtatt reguleringsplankart og planbestemmelser:

plankart.pdf

reguleringsbeskrivelse og bestemmelser.pdf