Lyngen kommune foretar vielser på rådhuset eller der brudeparet ønsker det. Annet sted kan avtales med den dere ønsker å bli viet av.

Det er tre som har vigselsmyndighet i Lyngen: ordfører Dan Håvard Johnsen, varaordfører Jan Rydningen og økonomisjef Hilde Grønaas Størseth.

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen, du finner all nødvendig informasjon på deres sider: Veien til ekteskapet - steg for steg. 

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Attesten må leveres eller sendes til Lyngen kommune senest 14 dager før vielsen.

Du kan levere attesten på rådhuset, sende den på e-post til post@lyngen.kommune.no eller i posten til:

Lyngen kommune
Strandveien 24
9060 Lyngseidet

Tidspunkt og pris for vielse

  • Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag.

  • Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og kommunen.

  • Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.

For vigsel av andre kommuners innbyggere, jf. forskrift om kommunale vigsler § 3 innkreves ett gebyr på kr 1000.- pr vigsel til dekning av kommunale utgifter. Utenom vedtatt tid og vigselssted vil det i tillegg bli fakturert merkostnader.

 

Har dere spørsmål ta kontakt med:

Hilde Grønaas Størseth, telefon 400 28 555

Dan Håvard Johnsen, telefon 400 28 560

Jan A. Rydningen, telefon 907 65 608