Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Se skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg. Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på deres sider. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Lyngen kommune senest 14 dager før vielse.

Du kan levere attesten på rådhuset, eller sende til
 

Lyngen kommune

Strandveien 24

9060 Lyngseidet

Eller post@lyngen.kommune.no

 

Tidspunkt og pris for vielse

 

 • Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen 10.00 til 15.00 mandag til fredag.

 • Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og kommunen.

 • Utenom vedtatt tid og vigselssted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette skal gis i god tid.

 • For vigsel av andre kommuners innbyggere, Forskrift om kommunale vigsler § 3 innkreves ett gebyr på kr 1000.- pr vigsel til dekning av kommunale utgifter. Utenom vedtatt tid og vigselssted vil det i tillegg bli fakturert merkostnader.

   

   

  Har dere spørsmål ta kontakt med

  Personalleder Peter Langgård, telefon 40028531

  Ordfører Dan Håvard Johnsen, telefon 40028560

  Varaordfører Line van Gemert, telefon 907 75 702