Smittesituasjon i vår region

Smittetallene i Tromsø har vært stabilt lave de siste to dagene, med bare en positiv (en nærkontakt). Det er altså god kontroll på smitten i Tromsø.

I region ellers har Balsfjord kommune fått påvist totalt 12 smittede personer siden tirsdag 16.03.21, med affeksjon av to barneskoler. Til tross for høyt antall smittede, er god kontroll på smittesituasjonen.

Lyngen har ingen smittede på lengre tid, og det er ingen grunn til å mistenke smitte i kommunen vår.

  Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer går jevnt fremover, mens Astra Zeneca er satt på vent inntil videre. Antall vaksine-doser vil trolig økes fra april, noe som vil øke hastigheten for å få befolkningen vaksinert. Per nå har over 12% av befolkningen i Lyngen fått første vaksinedose, ett av de høyeste tallene i Troms og Finnmark.  Vi holder fortsatt på å vaksinere personer ned mot 75 års alder, men i løpet av de neste to ukene vil vi begynne med personer i gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Fastlegene i Lyngen har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

   

For alle innbyggerne i Lyngen, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

  

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege