Følgende arrangementer er tillatt:

 1. idrettsarrangement - stevne, cup, kamp. IKKE organisert trening
 2. kulturarrangement - konsert, kino, utstillinger, teater
 3. andre arrangementer - møter, religiøse samlinger, bryllup, begravelser, bursdager

Forutsetninger og krav til arrangement:

 • Det må være på et offentlig sted med en ansvarlig arrangør som kjenner godt til råd om smittevern.
 • Arrangøren må vurdere om det er forsvarlig å holde arrangementet ved bruk av risikovurderingsverktøy fra Folkehelseinstituttet - se vedleggene nedenfor.
 • Det må lages en plan for gjennomføring som sikre at risiko for smittespredning reduseres, kontakt med kommuneoverlegen ivaretas og informasjon gis til deltagere.
 • Det må være nok desinfeksjonssprit, såpe og vann for å ivareta håndhygiene spesielt ved toalettområder, innganger og matserveringsområder.
 • Det må være informasjonsplakater med generelle hygieneråd.
 • Det må være minst 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren må ha navneliste over deltagere for å sikre rask smittesporing om nødvendig. Den oppbevares i 10 dager.
 • Det må være forsterket renhold ved kjøkken, matserveringsområder og toaletter.
 • Arrangøren skal hindre at syke deltar på arrangementet og har en plan for håndtering av sykdom som oppstår under arrangementet.
 • Arrangøren er ansvarlig for at ovenstående krav overholdes.
 • Kommuneoverlegen kan føre tilsyn med arrangementet og avlyser det dersom det er fare for smittespredning.

 

Carol Pascoe

Kommuneoverlege

 

Verktøy for risikovurdering av arrangementer

RISIKOFAKTORER OG TILTAK I FORBINDELSE MED COVID-19 UTBRUDD

 

Du kan laste ned retningslinjene som eget dokument her.