ÅRETS Turer 2020

LYNGEN TURTRIM:

REGISTRERING AV TURER

På alle turmål finnes en turkode. Du kan velge mellom å registrere din tur (1) her på TellTur, (2) via mobil-appen Norgeskart friluftsliv eller (3) på kommunens registreringsskjema.

TellTur:
 For å delta melder deltakeren seg på i temakonkurransen Lyngen turtrim på denne siden og registrerer turkoden under "Registrer din tur". 

Mobil-app: Meld deg først på turkonkurransen (se info ovenfor). Deretter kan du søke etter "Norgeskart friluftsliv" i Play Butikk (Android) eller App Store (iOS). Du vil få gratis tilgang til TellTur-turene. Ved hjelp av appen kan du sjekke inn fra mobiltelefonen når du har ankommet turmålet eller senere når du er innenfor dekning igjen (innen 24 timer).

Registreringsskjema: Last ned registreringsskjema fra kommunens hjemmeside og leverer skjema til kommunen innen 1.november.  Skjema finner du her:  Lyngen Turtrim 2020.docx PDF document ODT document


Trimturer vises med mørkegrønne symboler i kartet

Konkurranseperiode: 15. juni -31. oktober 

Konkurransen er delt inn i tre klasser:

1. Barn (0-16 år) - minst 10 kasser/100 poeng.
2. Voksne- minst 20 kasser/250 poeng.
3. Godt voksne (62+) inkl. funksjonshemmede- minst 10 kasser/100 poeng.

Turene i Postkassetrimmen har ulike poeng basert på vanskelighetsgrad: grønn - 5 poeng, blå - 10 poeng, rød - 30 poeng. Les mer om gradering her.

Alle som fullfører konkurransene får en liten deltakerpremie. I tillegg til deltakerpremie trekkes det ut en hovedpremie i hver klasse.

Ved bruk av turheftet "Lyngen turtrim" gjør vi oppmerksom på enkelte endringer i turene som er oppdatert på digitalt kart og i app.

LYNGEN TURTRIM:

LYNGEN KOMMUNE OG ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD TUR!

 

DEL GJERNE DINE BILDER MED OSS VED Å BRUKE #ISHAVSKYSTEN #TELLTUR

 

Download?uuid= 69eef 08d 9adf 41af a 356 3e 567938b 9a 7     Ti på hjul - Ishavskysten Friluftsråd

10 på hjul har oppstart 1. juli og vil bli annonsert som en egen konkurranse. 
Konkurransen er i regi av Ishavskysten friluftsråd. 

Ti på hjul er turkonkurransen for hjulbrukere i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Turkonkurransen har som mål å inspirere alle som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av Ti på topp-tilbudene, men som gjerne vil ut på tur i våre flotte friluftsområder enten det er med rullestol, barnevogn eller rullator. 


Ti på hjul går fra 1. juli til 15. oktober.
OBS! Ti på hjul-turmålene vises med gule symboler i kartet ---> Download?uuid= 186ca 63e 85eb 49ce 9d 5c 5e 657ed 408c 9

 

BARNAS TURLAG LYNGEN

Vi oppfordrer til å støtte opp om Barnas turlag Lyngen sine egne Turbo-turer.
Se https://troms.dnt.no/5-turer-med-turbo/  nederst på siden. 
PS. Barnas Turlag er for de mellom 0 og 12 år. 

1 juni er det offisielt start på årets "5 turer med Turbo" 😎
Her er årets turer:
 1. Fyret på Ørnes
 2. Sjollihytta
 3. Gapahuken i Rottenvika
 4. Forhamna
 5. Oksen
 6. Stelen
 7. Rottenvikvannet
 8. Herrevannet
 9. Skihytta
 10. Rørneshytta
 11. Rottenvikfossen
 12. Lyngsdalshytta
 13. Gaisegallosteinen
 14. Henrikfjellbakken