Innenfor dagaktivititetstilbud finnes det flere muligheter:

  • dagtilbud i gruppe, der personen blir kjørt til og fra tilbudet. De får være med på en dag med aktiviteter og opplevelser og mat. Dagtilbudet foregår for tiden på torsdager.
  • en-til-en tilbud eller små gruppe, der personen blir kjørt til og fra aktiviteter som foregår som f.eks andakt, sangkveld eller handletur.


Dagaktivitetstilbudet koster 70 kr pr dag, samlefaktura kommer i etterkant.

Man kan før man eventuelt søker, benytte seg av tilbudet som gjest for å se om tilbudet passer for en.

Fra 2020 blir dagaktivitetstilbud en lovpålagt tjeneste, og det ønskes utvidet til 2 dager i uka.

Målet er å sørge for at personer i målgruppa klarer seg lengre hjemme, observere om de eventuelt har mer/andre hjelpebehov eller behov for digitale tjenester, forebygge ensomhet og depresjon.

Har du spørsmål kan du henvende deg til konsulent Inger Nysted Grønvoll på tlf. 400 28563.

Søkes på eget søknadssjema som kan lastes ned ved å klikke på linken nedenfor.

søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.pdf

elektronisk søknad