Dersom du har behov for slik hjelp kan du nå søke om dette på en enklere måte på nettsiden nav.no.

Lenke til digitalt søknadsside.

Du kan selvsagt fortsatt søke på papir, da må du enten laste ned skjema eller ta kontakt med NAV-kontoret - se mer informasjon om dette her.