Telefoner / epost:

 

Rektor Tone Iversen: 99023534  tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no

  
    
 

Ass.rektor Gerd Larsen: 45229992  

gerd.larsen@lyngen.kommune.no

 
                                                        

 

 

  
  
Informasjon:

Skolestart 

2022-2023

FAU:

 

 

 

 

 logo fug.png

Foreldreutvalget for grunnskolen