Vi sender straks ut eiendomsskatteseddelen for årets eiendomsskatt. Siden vi har tatt i bruk et nytt fagsystem, ser eiendomsskatteseddelen annerledes ut enn den har gjort tidligere. 
Den inneholder litt mindre detaljer om eiendommene enn tidligere, men gir forsatt korrekt informasjon om beregnet eiendomsskatt.

I tillegg har Lyngen kommune fått nytt kontonummer på alle våre kommunale gebyrer og tjenester. Dersom du betaler faktura fra oss manuelt må du sjekke at kontonummer er korrekt. For alle med avtalegiro og eFaktura går dette automatisk.

Faktura på eiendomsskatt første halvår sendes ut i løpet av uke 12 (20.-25. mars).