Kommunestyret vedtok 20.12.2021 i sak 123/21 gebyrregulativet for 2022.

Vann- og avløpsgebyret for fritidsboliger ble vedtatt likestilt med andre eiendommer som betaler etter stipulert forbruk, dvs. etter areal. Dette betyr at prisen øker fra kr 5,81 inkl. mva. til kr 17,43 inkl. mva. fra 01.01.2022.

Øvrige endringer i gebyrer og betalingssatser vil framgå av gebyrregulativet for 2022.