Ønsker du spennende og utviklende arbeidsoppgaver
som kommunens øverste administrative leder?

 

Lyngen kommune ligger innenfor tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. På kommunesenteret Lyngseidet finnes alt av kommunale tjenestetilbud. Vi har imidlertid også et ganske desentralisert tjenestetilbud når det gjelder barnehager, skoler og omsorgstjenester. Eksempelvis har vi 4 barnehager, 3 offentlige grunnskoler på barne- og/eller ungdomstrinnet. Kommunen er organisert i en tonivå-modell og har ca. 400 ansatte fordelt på 300 årsverk. Vi har satset stort for å kunne tilby gode tjenester med investeringer i eldresentre, barnehager og skoler. Dette vil kreve stor innsats på tjeneste- økonomistyringssiden de nærmeste årene.

Vi søker en strategisk, tydelig og handlingsorientert rådmann som vil være sentral i den videre samfunnsutviklingen i kommunen. Den vi søker må ha solid ledererfaring og relevant høyere utdanning. Du er mulighetsorientert, er samlende og har en inkluderende lederstil. Den vi søker vil være med å profilere og videreutvikle vårt kommunale service- og tjenestetilbud for innbyggere og næringsliv. Vår toppleder må fokusere på utvikling av kommunen og delta aktivt i regionale fora. Strategisk ledelse og organisasjonsutvikling vil være prioriterte oppgaver for rådmannsfunksjonen.

Rådmannens viktigste arbeidsoppgaver vil blant annet være overordnet ansvar for kommunal tjenesteproduksjon, oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak.

Vi ønsker å knytte til oss en leder som har/er:

 • Bred ledererfaring (gjerne både fra offentlig sektor og privat næringsliv)

 • Kjennskap til kommunesektoren og dens rammer

 • Innsikt i politiske styringsprosesser, forståelse for og behersker kompleksiteten og dynamikken i samspillet mellom politikk og administrasjon

 • Dyktig både på intern og ekstern kommunikasjon

 • Erfaring fra utviklings- og omstillingsprosesser

 • Gjennomføringsevne

 • Relevant høyere utdanning

  Det kreves minimum 3 referanser fra tidligere arbeidsforhold.

  Viktige fokusområder for rådmannsfunksjonen:

 • Ledelse

 • Utvikle den kommunale forvaltningen

 • Kommunikasjon og samhandling med innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere

 • Gjennomføre politiske vedtak

 • Organisasjons- og lederutvikling

 • Økonomistyring

Gjelder for stillingen:

 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning

 • Tilsetting skjer etter de vilkår som til en hver tid går fram av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement

 • Flyttegodtgjørelse

 • Behjelpelig med å skaffe bolig

  For nærmere opplysninger om stillingen kontakt ordfører Dan Håvard Johnsen, tlf 400 28 560.

  Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetsbestemmelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

 

Tiltredelse 01.07.2020.

Søknadsfrist: 2. februar 2020

Du kan søke elektronisk her.

Se fullstendig utlysningsannonse her