Stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet trenger en dedikert, kunnskapsrik og utadvendt prosjektleder. Lyngenløftet er et kommunalt initiert stedsutviklingsprosjekt som har hovedmål å videreutvikle Lyngen og Lyngseidet til et attraktivt område for innbyggere, turister og næringsliv. Prosjektet er godt i gang og det er behov for helhetlig oppfølging gjennom en prosjektstilling på 1 år. Lyngen kommune søker derfor etter en dyktig prosjektleder med erfaring fra samfunnsutvikling/næringsutvikling/planlegging/turisme/frivillig sektor.

Det vil være en klar fordel hvis du har kunnskap om offentlig forvaltning og demokrati. Prosjektlederen skal arbeide utad med næringsliv, grunneiere, politikere og regionalt forvaltningsnivå. Hun/han vil få ansvar for oppfølging av iverksatte deler av prosjektet, men skal også arbeide kreativt i forhold til innovasjon, merkevarebygging og gode finansieringsløsninger.

Prosjektet er fundamentert på dialog og medvirkning, så det vil være viktig at du har kunnskap om prosess som arbeidsform og at du kan legge til rette for dette. En overordnet målsetting for prosjektet er økt bosetting, sysselsetting og merkevarebygging.

Som prosjektleder vil du være sentralt i arbeid knyttet til dette internt i kommunen og eksternt. Det vil derfor være en fordel med god innsikt i kommunal og regional virksomhet. Det vil være en fordel å kunne vise til erfaring fra liknende arbeid. Vi leter etter en brobygger med kunnskap, energi og gjennomføringskraft som skaper gode relasjoner.

Kvalifikasjoner

 · Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskap eksempelvis samfunnsplanlegger, landskapsarkitekt, statsviter, geograf, prosessledelse eller liknende.

· Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.

 · Høyere utdanning er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for dette. · God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 · Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper

· Selvstendig, strukturert og løsningsorientert

· Gode prosjektlederegenskaper og samarbeidsevner

 · Evne til å bygge relasjoner

Vi kan tilby

· Et unikt prosjekt, med faglige utfordringer

 · Gode utviklingsmuligheter med store muligheter for personlig påvirkning

 · Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner

 · Fleksitid · 1 årig prosjekt, med mulighet for forlengelse.

· Lyngen kommune ligger innenfor ordningen med ettergivelse av studielån til Statens Lånekasse med 10%, maks kr 25 000,- pr. år, samt lavere skatt.

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknadsfrist 15.04.20

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren anmoder om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentleglova § 25.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Se mer om prosjektet på www.facebook.com/lyngenloftet eller Lyngenløftet

Du kan søke elektronisk her

For ytterligere informasjon kontakt med rådmann Stig Aspås Kjærvik