Lyngen vil i en viss grad bli berørt av militærøvelsen "Cold Response", se vedleggene for mer informasjon.