F.o.m. 1. januar 2015 kunne kommunene kreve elektronisk faktura fra leverandører, og Lyngen kommune skal fortrinnsvis motta EHF-faktura. 

 

Kanskje din bedrift allerede har tatt dette i bruk? Fordelene med EHF-faktura er mange både for oss og våre leverandører, bl.a. sparer vi tid og ressurser og kan dermed effektuere behandling av faktura raskere.

 

EHF-faktura står for elektronisk handelsformat, og informasjon om hvordan du og din bedrift eller organisasjon kan få dette på plass finner man på anskaffelser.no og om Fakturering og betaling. Her finner man også forslag til nettløsninger for mindre foretak/organisasjoner, og man kan ta kontakt med Difi for hjelp og veiledning.

 

De aller fleste bankene har denne løsningen for bedriftskunder, så for mindre leverandører anbefaler vi å kontakte egen bankforbindelse for bistand til å ta denne løsningen i bruk.

 

For å sende EHF-faktura til oss bruker du vårt org.nr.: 840 014 932.
Det gjelder for alle avdelinger og enheter.

 

Fakturaadresse til våre enheter og avdelinger er felles:
Lyngen kommune
<Navn på enhet/avdeling>
Strandveien 24
9060 Lyngseidet

 

I unntakstilfeller godtar vi faktura per e-post.
E-postadresse fakturamottak: faktura@lyngen.kommune.no