Hvis du logger deg inn på https://minside.kommune.no/ får direkte tilgang til post du har mottatt fra kommuner som har tatt i bruk løsninga og som du har kontakt med. I tilelgg får du også direkte tilgang til informasjon fra skatteetaen og oversikt over nasjonale tjenester som Statens vegvesen, folkeregisteret, Husbanken, helsenorge.no og NAV for å nevne noen.

Det som er det flotte med denne løsningen er du bare logger deg på én gang! Pålogging gjøres ved hjelp av MINID, BankID og andre elektroniske påloggingsløsninger.

Her finner du en video som viser hvordan du logger på med BankID

BankID på mobil er også en grei løsning, og de fleste bankene har lagt ut vidoer som forklarer hvordan dette fungerer på Youtube, se om du finner din bank her.

Prøv da vel!