Planleggingsdager barnehageåret 2022/2023

Barnehagene i Lyngen har 6 planleggingsdager per år. For barnehageåret 2022/2023 er planleggingsdagene satt til:

  • Torsdag 18. og fredag 19.august 2022
  • Mandag 3. oktober 2022(interkommunal kursdag)
  • Tirsdag 15.november 2022
  • Mandag 6.mars 2023
  • Fredag 19.mai 2023

 

Ferie

Barna skal ha ferie i 4 uker i løpet av barnehageåret. Minst 3 av disse ukene avvikles sammenhengende i løpet av sommermånedene. Beskjed om barnets sommerferie gis barnehagen innen 1. mai. Beskjed om uttak av feriedager fra den 4. uka gis minimum dagen i forveien. Det er ikke mulig å ta ut ferie på planleggingsdager.

Helligdager

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00.