Ferieavvikling: redusert tilbud innen plan og teknikk

 

Ferieavvikling for våre saksbehandlere gjøres etter følgende plan:

  • Skogbruk: uke 29-30-31-32
  • Kommunalteknikk (vei, vann, avløp): uke 30-31-32
  • Jordbruk: uke 27-28-29
  • Byggesak: uke 30-31-32-33
  • Kart og oppmåling: uke 29-30-31-32-33
  • Planlegger: uke 28-29-30-31

Veiledning eller annen bistand fra saksbehandler/fagansvarlige kan ikke påregnes uten at det på forhånd er gjort avtale om dette.

 

God sommer!