Ferieavvikling for våre saksbehandlere gjøres etter følgende plan:

  • Skogbruk: uke 30 - 33
  • Jordbruk: uke 26 – 29
  • Planlegger: uke 28 - 31
  • Byggesak: uke 29 - 31
  • Kommunalteknikk (vei, vann, avløp): uke 29-30
  • Kart og oppmåling: uke 28 – 32

Veiledning eller annen bistand fra saksbehandler/fagansvarlige kan ikke påregnes uten at det på forhånd er gjort avtale om dette.

God sommer!