Ferieavvikling for våre saksbehandlere gjøres etter følgende plan:

  • Skogbruk: uke 28 - 29
  • Jordbruk: uke 27– 29
  • Planlegger: uke 27 - 30
  • Byggesak: uke 29 - 32
  • Kommunalteknikk: uke 28-31
  • Kart og oppmåling: uke 27 – 29

Veiledning eller annen bistand fra saksbehandler/fagansvarlige kan ikke påregnes uten at det på forhånd er gjort avtale om dette.

God sommer!