Ferieavvikling for våre saksbehandlere blir i perioden uke 27 til uke 33. 

Veiledning eller annen bistand fra saksbehandlere/fagansvarlige kan ikke påregnes uten at det på forhånd er gjort avtale om dette. 

God sommer!