Lyngen kommune har behov for ferievikarer ved hjemmetjenesten avd. Indre og Ytre Lyngen, hjemmehjelp Indre og Ytre Lyngen, ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Solhov Bo- og aktivitetssenter, Lenangen omsorgssenter, legekontoret på Lyngseidet og psykisk helse døgn avdeling.

Det er behov for sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter kokk med/og uten fagbrev, hjemmehjelp, renholdere og helsesekretærer.

Søkere må være fylt 18 år i løpet av 2020. Søkere som er i et utdanningsløp innen helsefag og som ikke er fylt 18 år kan også søke. Sertifikat er nødvendig i hjemmetjenesten.

Politiattest bør foreligge før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til de aktuelle avdelinger.

Tlf. til Lyngen kommune: 77 70 10 00.

Søkerne må antyde tidsrom og hvor de primært kan tenke seg å jobbe. Vi søker primært vikarer for perioden 22.06-23.08.20

Tilsetting i henhold til lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søknad vedlagt CV samt henvisning til referanser sendes til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet.

Du kan søke elektronisk her.

Innsendte attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

Søknadsfrist 28. februar 2020.