Vi har fått nye priser for tilknytning til den kommunale fiberen, disse gjelder for hele kommunen.

Prisen for tilknytning er avhengig av flere ting, men standard pris starter på kr 8 000. I tillegg vil avstand fra tilkoblingspunkt til bolig påvirke pris.

Inntak av fiber vil i hovedsak gå via luftstrekk til bolig. Dersom du ønsker fiber i bakken f.eks. når det ikke er stolper inn til boligen, må du selv grave til nærmeste anviste stolpe.

Du mottar faktura på etablering og tilkobling fra Homenet etter at fiber er installert. Faktura kan deles i to avdrag.

For leveranse av TV og telefoni har HomeNet inngått samarbeidsavtaler med eksterne leverandører.

Ønsker du å bestille fiber og tjenester, eller har behov for mer informasjon kontakt:

HomeNet AS, telefon 38 99 01 00​ eller besøk hjemmesiden: https://www.homenet.no/fiberbredband/

GlobalConnect, telefon eller besøk hjemmesiden: https://www.globalconnect.no/