Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker at man registrer seg dersom man mener man har symptomer som kan skyldes koronavirussmitte. Dette er ikke et helsetilbud, men er et verktøy som skal hjelpe FHI med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Les mer om dette og finn registreringsskjema her.