Folkemøte

Dato: 17.03.22 og 22.03.22

Klokkeslett: 18.00-20.00

Sted: kantina, rådhuset 

agenda: 

  • hvordan gi innspill
  • hvordan behandles innspill administrativt og politisk
  • videre prosess

Har du spørsmåle eller ønsker et møte?

Ta kontakt med kommuneplanlegger på:

Tlf. 400 28 526. E-post: daniel.hogtun@lyngen.kommune.no.