Lyngen kommune legger Områdeplan Lyngseidet ut for høring og offentlig ettersyn. Planarbeidet er knyttet til en overordnet og langsiktig stedsutvikling i Lyngen. Planforslaget er tilgjengelig på kommunens hjemmesider, Lyngen bibliotek, og på Rådhuset. Det vil bli avholdt to folkemøter hvor planlegger, Daniel Høgtun, orienterer om hovedtrekk i plan, og tar imot innspill og spørsmål.

Møtene blir avhold på auditoriet på Eidebakken skole fredag 13. september og onsdag 18. september (kl. 17-20 begge dagene). Merknader og innspill ønskes innen 1. oktober