Det inviteres til folkemøte på Furustua torsdag 5. mai kl. 18 - 20.30 for informasjon om følgende saker:

 • Innledning ved rådmann Frode Karlsen
 • VA prosjekter (Berit Jegervatn)
  • Avløpsanlegg Bekkstrand og Lyngsdalsbukta
  • Ny vannkilde Furuflaten
 • Nytt veikryss Grønnvollveien (Kåre Fjellstad)
 • Pause
 • Forlenging Pollfjelltunellen (Frode Karlsen)
 • Nye boligområder som utredes i arealplanen (Daniel Høgtun)
 • Byggeaktivitet på Øra (Frode Hansen)
 • Fylkesvei 868 (Frode Hansen)
 • Eventuelt