Høyttalerikon. Få artikkelen opplest. Lytt til teksten
Lyngen kommunevåpen_65x75

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Lyngen kommune, Troms

Forskriften ble vedtatt i Lyngen kommunestyre 13.06.13, sak 30/13, og trådte i kraft 01.10.2013.

Publisert | Oppdatert 21. April 2015