Lyngen kommunestyre vedtok i møte 14.06.17 i sak 46/17 "Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Lyngen kommune".