Kommunevapen med hvitt rundt2

Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune, Troms

Forskrift om politivedtekt for Lyngen kommune ble vedtatt av kommunestyret 02.10.18 og stadfestet av Politidirektoratet 08.04.19

Forskriften trer i kraft 08.05.2019

Publisert | Oppdatert 25. April 2019