Forskrift om snøscooterløyper med næringsformål i Lyngen kommune er kunngjort i Norsk Lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-10-02-1552