Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Samtidig viser forskning at slektsfosterhjem kan være mer stabile.
 

I Nord-Norge øker andelen barn i fosterhjem i slekt og nettverk; I Finnmark er det 25,7% av alle fosterbarn som bor hos slekt eller andre de kjenner fra før, i Troms er det 29,1%, mens det i Nordland er 23,1%. I en fersk undersøkelse svarer 3 av 4 at de ville vurdere å melde seg som fosterhjem hvis et barn i familien eller nettverket hadde behov for det. Dette tilsier et uutnyttet potensial for å plassere barn hos egen slekt eller nettverk.

I begynnelsen av mai starter derfor den nasjonale fosterhjemskampanjen «Har du rom for noen du kjenner fra før?». Målet er å bevisstgjøre folk på muligheten for å være fosterhjem for barn i egen slekt eller nettverk.

Lurer du på om du kan bli fosterforelder for et barn du vet trenger fosterhjem? Da kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen, eller få mer informasjon fra fosterhjemtjenesten.

Ta gjerne kontakt med oss: 
Fosterhjemtjenesten i Nord-Norge  

Telefon:

Hammerfest: 46615420
Tromsø 46615430
Sortland: 46615440
Bodø: 46615450

Les mer om fosterhjem i slekt og nettverk på fosterhjem.no.