Dato: Tirsdag 23. Februar 2021

Tid: kl. 11:30 – 13:30. Vi starter med lunsj

Sted: Lyngseidet Gjestegård

Målgruppe: Arbeidsgivere som har, har hatt eller har behov for utenlands arbeidskraft samt bedriftens tillitsvalgte. Vi ønsker en dialog for å identifisere utfordringer, behov, mulige tiltak og samarbeid for å tilrettelegge for bedre integrering av arbeidsinnvandrere

Troms og Finnmark fylkeskommune og regionalt næringsforum i Tromsøregionen samarbeider om dette prosjektet som formål å identifisere tiltak som skal bidra til at utenlandske arbeidsinnvandrere opplever trivsel og bolyst.

Målsetningen er at flere velger å etablere seg og at de som velger å reise hjem, skal reise hjem som gode ambassadører. Vi lykkes når en helhetlig innflytterstrategi er Tromsøregionens fremste konkurransefortrinn for å beholde og rekruttere arbeidskraft.

Agenda:

  • Lunsj
  • Velkommen v/ Dan Håvard Johnsen, ordfører 
  • Innledning v/ Anita Andresen, Prosjektleder
  • Dialog

 

PÅMELDING - TRYKK HER FOR Å ÅPNE LINK TIL PÅMELDINGSSKJEMA

 

Påmelding innen 16. februar

Vi tar hensyn til de til enhver tid gjeldende smittevernregler og vil gjøre de tilpasninger som er nødvendige for å overholde disse. Er du syk eller har symptomer på covid-19 – hold deg hjemme.

 

Vel møtt

Anita Andresen

Prosjektleder

Anita.irene.andresen@tffk.no

Mobil 97694949